En særlig nyhed

På denne plads kan redaktionen fremhæve en særlig nyhed. Men ellers er det i Nyhedsarkivet, det sker.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jazzhus Montmartres drift sikret frem til 2025

Den legendariske jazzklub er i sidste øjeblik reddet af store private og offentlige donationer, der sikrer jazzhusets drift frem til 1. januar 2025.

Montmartres bestyrelse besluttede for nogle uger siden at lukke med udgangen af november 2020 og opsagde personale og lejemål. Baggrunden for beslutningen var dels Corona-krisen, dels at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik afslog at følge Københavns Kommunes indstilling om at gøre Montmartre til regionalt spillested med støtte fra både stat og kommune. 

Men nu er der indløbet så mange henvendelser om støtte at Montmartre kan genåbne i begyndelsen af november med fuldt program resten af året og de næste fire år. På den baggrund fortsætter den hidtidige direktør, Jonas Dyrved, og den hidtidige kunstneriske chef, Jan Lundgren. Endvidere har udlejer accepteret at fortsætte lejemålet af de historiske lokaler på uændrede vilkår.

Den langsigtede løsning er skabt ved flere donationer: Københavns Kommune har bevilget 1 mio. kroner årligt i fire år fra 1/1 2021. Montmartre har endvidere modtaget tilsagn om en årlig donation i de næste fire år, der sammen med Københavns Kommunes bevilling sikrer Montmartres fortsatte drift. Gavegiveren ønsker at være anonym. Montmartre er yderligere blevet sikret gennem betydelige donationer fra Københavns Kommunes Corona-pulje, Augustinus Fonden og Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond. Disse donationer har muliggjort betaling af al udestående gæld samt genåbning af Jazzhuset.

I anledning af Montmartres redning udtaler formand for bestyrelsen, Michael Christiansen:
—I disse lokaler har de bedste spillet, og det vil de også gøre i fremtiden, danske såvel som udenlandske. Den økonomiske redningsplan sikrer huset en styrket placering, både når det gælder de store traditionelle koncerter med jazzens nulevende legender og med talenter på vej.