Redaktionen modtager ofte materiale, som der ikke kan findes plads til i det trykte magasin. Men noget af det kan gøres tilgængeligt i dette forum.

 

Nicolai Munch-Hansens diskografi

Word fil

 

Udgivelser indspillet af Rudy Van Gelder

Word fil.

Ystad Jazz Festival 2013

Cim Meyer og Niels Christensen har korresponderet om deres oplevelser på den skånske festival.

 

 

Jack Kerouacs digt om Charlie Parker oversat af Per Olsen

KOR 239 fra MEXICO CITY BLUES, 1959

 

Hvad siger læserne

Se spørgsmålene og få svarene på den store læserundersøgelse i 1999